De heruitvinding van Rentaloft: toewerken naar 2020

De cijfers zijn huiveringwekkend. Van de honderd nieuwe startende bedrijven, zijn er typisch maar twintig die nog bestaan na vijf jaar. In de daaropvolgende vijf jaar zijn er van deze twintig overblijvers nog maar vier die nog operationeel zijn. Nog vijf jaar later, zullen opnieuw drie van de vier verdwijnen, wat betekent dat er van die originele honderd er nog maar één bedrijf bestaat. Dat is 99% sterftecijfer over een periode van 15 jaar.

image_a535bb9a-ab1a-4bbe-afd8-2b201223699d20170125_085355

De reden waarom die cijfers zo angstaanjagend zijn? Business is KUNST. Het vergt kunde en vaardigheid om een leercurve te beklimmen. Je doorheen moeilijkheden te ploegen en bepaalde zaken verbeteren? Tegenkantingen en signalen ‘om toch maar normaal te doen’ te overwinnen? Iets uit het niets te creëren dat stormen kan doorstaan? Da’s prachtig. Kunst dus.

Rentaloft werd in 2011 opgericht als een soort van experiment om te zien of korte termijn verhuur een haalbaar business model was voor een activiteit ‘on the side’. Uiteindelijk bleek het buikgevoel en de case gerechtvaardigd. Het zorgde voor een hefboom voor andere zaken. Omdat ik vooruit wil kijken en niet beroerd ben het bestaande te herzien, schets ik in dit artikel hoe Rentaloft er in 2020 zou kunnen uitzien.

Rentaloft business model

Op dit ogenblik is rentaloft een eenvoudige eenmanszaak, met één locatie als product. Het business model is duidelijk: iemand tijdelijk en voor een vastgestelde periode toegang geven om exclusief een bepaalde asset te gebruiken, in ruil voor een vergoeding.

In 2020 wordt het nieuwe rentaloft een soort van netwerkbedrijf, een samenwerkend geheel van een aantal leden. Alle inkomsten, behalve wellicht voor het overhead-deel, gaan naar de leden, die het platform controleren en beslissingen nemen.

Bedoeling is een platform uit te werken waar klanten en loft-eigenaars (in hun functie als service provider) de grote winnaars zijn.

Qua technisch model is le nouveau rentaloft eigenlijk een distributed application (dApp), een aantal slimme contracten bijeen die data over loft locaties op een blockchain bijhouden.

De rentaloft mobiele app heeft een elegante interface en loft-eigenaars die aan de selectiecriteria beantwoorden, kunnen informatie en afbeeldingen van hun eigendom uploaden. Het platform houdt reputatie-scores bij van hosts en huurders om toekomstige business-beslissingen van iedereen in het proces te vergemakkelijken.

De opportuniteit van het nieuwe Rentaloft platform

Het grote potentieel is op lange termijn een conceptueel eenvoudig en efficiënte markt te creëren tussen de professionele eigenaar en verhuurder die op zoek is naar een toplocatie voor (heel) korte termijn verhuur.

Vastgoed assets met waarde (exclusieve lofts) die op dit ogenblik nog altijd verstopt blijven voor de professionele markt, worden opeens mooi beschikbaar en verhuurbaar. Zo blijven ze ook permanent op die korte termijn verhuurmarkt en kunnen ze gebruikt worden voor een fotoshoot, workshop, videoproductie of persevent. In real time kan een juiste prijs voor verhuur afgesproken worden terwijl de risico’s op hun beurt lager zijn.

Eénmaal de basisinfrastructuur is neergezet, zijn de drempels om te starten laag (creatie van de rentaloft mobiele app). Ook de kosten om alles draaiende te houden zijn relatief laag (geen third-party service fees).

Het bedrijf erachter

In 2020 is bedrijf achter het Rentaloft-platform geëvolueerd tot een hub. Het is geen hiërarchie. We zijn wendbaar, en dat wil zeggen dat prioriteiten dynamisch zijn. We werken op losstaande projecten; geen totaal overkoepelend pad. Elk project is een soort van raderwerk waarvan de belangrijkste medewerkers een deeltje eigen vermogen bezitten.

Doel is een mooi evenwicht te creëren tussen onafhankelijkheid en samenwerking. We zien onszelf als een collectief van nauw samenwerkende, ondernemende mensen. Indien op een bepaald ogenblik blijkt dat er een project is dat niet meteen iemand oppikt, dan huren we iemand voor de rol of creëren we een incentive zodat iemand alsnog dat project naar zich toe trekt.

We zijn allemaal volwassenen die zichzelf managen en goed, frequent met elkaar communiceren.

Rentaloft bedrijfswaardes

De kernwoorden hierbij zijn: wendbaarheid, transparantie en consensus. Dit zijn ook een aantal van de huidige rentaloft-waarden maar krijgen meteen een andere (blockchain) dimensie. We identificeren het werk dat moet gebeuren, en verdelen het werk onder de mensen die goesting en kennis hebben om het te realiseren. We bespreken en bereiken overeenkomst over de rollen, verantwoordelijkheden en vergoeding, en codificeren die rechten in “expliciete, gedetailleerde, ondubbelzinnige overeenkomsten die zichzelf handhaven en die als lijm kunnen dienen voor alle zakelijke aspecten van onze samenwerking”.

Sommige overeenkomsten betalen uit volgens prestatie, andere zorgen voor een jaarlijkse salaris in ether, bitcoin of een andere digitale munteenheid. Nog andere overeenkomsten zijn eerder “aanvragen om te participeren” met giften die gelinkt zijn aan het afronden van een taak, zoals het schrijven van een stukje code bijvoorbeeld.   

Rentaloft is een nieuw soort entiteit dat is gevormd en werkt op blockchain-technologie. Bedoeling is alle aspecten van het “bedrijf”, clean-up en onderhoud, project management, software ontwikkeling en testing, marketing van het platform, maar ook het gebruiken van freelancers, en de financiering ervan via ethereum of een blockchain technologie te laten verlopen.  

Rentaloft platform interface

Hoe zou het rentaloft platform kunnen werken? Wens je één van de top loft-locaties te huren, scant en filtert de Rentaloft software de blockchain database voor alle loft locaties die aan de criteria beantwoorden (bijvoorbeeld: veel licht, dicht bij Antwerpen, met tuin, grote witte keuken). De communicatie tussen hosts en mogelijke huurders gebeurt aan de hand van geëncrypteerde cryptografische boodschappen die niet in de rentaloft database worden bijgehouden.

Jij als mogelijke huurder en de rentaloft host zijn de enige twee die boodschappen kunnen lezen. Je kan indien je wil gsm-nummers uitwisselen zodat je via what’s app of over de telefoon één en ander kan afspreken en finaliseren.

Huurder en host kunnen op een bepaald ogenblik indien gewenst alles afhandelen buiten het rentaloft platform, maar er zijn een aantal ingebakken incentives die je ertoe aanzetten dit toch te doen op het rentaloft-platform.

1/ Reputatie (recensies) 

Het netwerk bewaart de transactie op de blockchain. Hierdoor zal een positieve recensie van een huurder de reputatie van de host verbeteren. Het risico van een negatieve recensie zorgt ervoor dat elke partij eerlijk blijft. Mensen met een goede reputatie kunnen dezelfde persona op uiteenlopende dApps gebruiken en halen voordeel uit continuïteit als goede, betrouwbare persoon.
(Uiteraard is dit niet veel anders dan op de huidige ‘sharing economie’ websites maar belangrijk is hierin ook die ‘meeneembaarheid’ van de reputatie)

2/ Verificatie van identiteit

We hebben het niet over een gecentraliseerd systeem (en dus derde partij zoals Facebook/Google/Bank) dat het ID nakijkt voor jou, waardoor elke partij de identiteit van de andere moet bevestigen. De blockchain roept een contract op van een soort “ControleerID” applicatie; één van de vele slimme contracten die rentaloft en andere ‘distributed applications’ gebruiken om een identiteit uit de echte wereld na te kijken.

3/ Privacy bescherming

De “ControleerID” applicatie volgt en bewaart niet alle transacties in de database. Het geeft enkel een TRUE of FALSE boodschap mee wanneer het een vraag tot verificatie meekrijgt om een publieke key (persona) na te kijken. Verschillende soorten dApps kunnen ControleerID oproepen maar ControleerID kent nooit de details van de transacties.

Door identiteit van activiteit te scheiden, is er uiteraard meer privacy.

4/ Risicovermindering

Heel wat eigenaars die hun vastgoed korte termijn verhuren, houden nu de identiteit van klanten op eigen servers of op die van derde partijen. Die informatie kan gehacked en gelekt worden, wat natuurlijk tot vervolging en processen zou kunnen leiden. Op de blockchain moet een verhuurder zijn data niet aan jou toevertrouwen. Er is geen centrale databank die gehackt kan worden. Er bestaan enkel individuele peer-to-peer pseudonieme transacties.

5/ Verzekering

Op rentaloft worden eigenaars verzekerd via de verzekeringsdApp. Huurders met een goede reputatie hebben lagere verzekeringskosten en moeten huurders die onvoorzichtig zijn, of het eigendom slecht behandelen (of zelfs te laat betalen) en daardoor lagere credibiliteit hebben, niet “subsidiëren”.

Doe je een boekingsaanvraag op rentaloft dan krijg je een publieke key (persona) bij het verzekeringscontract voor een offerte. De verzekeringsdApp contacteert dan een aantal vertrouwde aanbieders van verzekeringsproducten. Zij met een valse verzekering moeten niet eens een aanvraag doen. Verzekeraars doen hun eigen berekeningen in real time aan de hand van autonome software agent op basis van de informatie uit het contract, namelijk marktwaarde van de loft, hoeveel de eigenaar wenst te verzekeren, de reputatie van de eigenaar, jouw reputatie als huurder en de huurprijs.

Rentaloft neemt dan het beste bod en voegt dit toe aan de fee die de eigenaar voor het verhuurproject wenst aan te rekenen.

De blockchain berekent in de achtergrond; de eigenaar en verhuurder heeft een vlotte gebruikerservaring zoals nu via de huidige rentaloft boekingservaring maar de totale waardeuitwisseling is superieur en evenwichtiger.

6/ Betalingsverwerking

De overdracht van geld om een boeking te finaliseren zal uiteraard in enkele seconden gebeuren, niet zoals nu soms nu typisch een aantal dagen bij bancaire overdracht. Eigenaars kunnen waarborgen makkelijker managen via slimme contracten. Als er conflicten zijn, worden  ‘slimme contracten’ gebruikt om die via arbitrage te beslechten.

7/ Toegang tot de eigendommen (via slimme sloten)

Een slim slot dat verbonden is met de blockchain weet wanneer je betaald hebt. Wanneer je toekomt als huurder zal je near-field-communicatie voorziene smartphone een boodschap met je publieke key tekenen als betalingsbewijs. Het slimme slot zal dan de deur openen. Een eigenaar hoeft dan niet ter plaatse te gaan bij elke boeking, tenzij ze hallo willen zeggen of een urgentie willen behandelen.

Slock.it heeft al een werkbare oplossing voor dat slimme slot.

Rentaloft Modus Operandi

(Next steps)
Waarom zo openlijk hierover communiceren?

Ideas are cheap. Timing is moeilijk. En de technologie is nog niet klaar voor ‘Prime Time’. Bovendien geloof ik verder sterk in het concept van “Founder Fit”, als analogie van de Product/Market Fit aanpak. Vooraleer iets product/market fit kan zijn, zijn er twee andere criteria die het succes van het “bedrijf” op lange termijn bepalen:

1/ Diegene die het idee start, doet het graag en is competent om het te doen op dagelijkse basis (Founder/Product Fit).

2/ Diegene die die het idee start, doet het graag en kent zijn gebruikers of klanten door en door (Founder/Market Fit)

Ik ben overtuigd geraakt dat enkel diegene die

Product/Market Fit + Founder/Product Fit + Founder/Market fit

bereiken iets waardevols kunnen realiseren op langere termijn. Anders eindig je wellicht zoals de 99% uit de intro van dit artikel.

Daarnaast zie ik het als een aanzet tot brainstorming met andere personen die interesse zouden hebben in dit soort project. Alweer optionaliteit.

Het is tot slot een oproep naar een creatieve blockchain-savy ontwikkelaar die met veel interesse de pistes van zo’n avontuur mee zou willen aftoetsen. Want tussen droombeeld en realiteit ligt soms nog een behoorlijk gat. 

Waarom niet onmiddellijk starten als een soort SpaceBase op de blockchain?

De reden om als een loft platform te starten en niet onmiddellijk alle mogelijke type locaties toe te laten, is er één van ‘proof of concept’, focus en babysteps.

Dit soort blockchain-coöperatieven staat nog altijd heel hard in haar kinderschoenen. In de vroege fase van een technologie wordt vaak vergeten hoe belangrijk alle mogelijke offline aspecten blijven.

We zouden dit project kunnen zien als een leerschool om dieper (en niet theoretisch) in de mogelijkheden van de blockchain technologie te duiken. 

Net zoals de start van rentaloft voor mij een leerschool was om me hands-on in business strategie, marketing, sales en property management te verdiepen.

—————————————-

Interesse om samen aan de business case hiervoor te werken? Stuur me dan een berichtje met jouw achtergrond en kennis in blockchain technologie.

—————————————-

  1. […] nog eens het volgende beseffen. Nu met tijd én ‘skin in the game’ investeren in zowel keto als crypto is het beste dat je kan doen voor je eigen toekomstige gezondheid en financiële […]

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: