Boektip: Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen

Je bent op een fuif of feestje. Plots voel je de wat wanhopige behoefte even te verdwijnen. Je aan de drukte te onttrekken en rustig op de wc-pot te gaan zitten. Of buiten wat rond te lopen. In je uppie. Om terug energie op te doen.

Heel wat mensen denken dat dit soort gedrag atypisch is. Of typisch voor hén. Dat ze best sociaal en ‘in groep’ kunnen functioneren, maar met momenten ook even ME TIME nodig hebben. Ze zijn van nature introvert, maar kunnen dit best ook goed camoufleren. Camouflage is echter niet langer nodig.

1001004011542423

Dat is wat je meekrijgt na het lezen van ‘Quiet’, van Susan Cain. Er bestaat ook een Nederlandse vertaling van: ‘Stil’. In dat boek legt ze uit dat de behoefte krijgen om bijvoorbeeld vrij vroeg in de avond naar huis te gaan gewoon een kenmerk is van heel wat introverten. Het heeft dus niets te maken met vermoeidheid of een ijzertekort.

Introverte personen – één derde tot de helft van de wereldbevolking by the way – voelen zich zo omdat hun brein gevoelig is voor overstimulatie. Ik wist niet dat er een wetenschappelijke component was.

introvert_9sensitivitytodopamine_zps33d33aa2

Cain, zelf een introvert, is van mening dat we in een wereld leven die steeds vaker extraverte personen respecteert. Zij worden onze bedrijfs- en politieke leiders. We hebben respect voor hun boeken, zoals “How to Win Friends and Influence People”.

Introverte mensen proberen die extraverte personen na te bootsen. De spanning en stress “niet trouw te blijven aan onszelf’ maakt hen fysiek en mentaal ziek. De auteur spreekt in het boek over iemand die zoveel tijd in zijn volwassen leven besteedde om tegemoet te komen aan het extraverte ideaal dat hij eindigde met een dubbele longontsteking. Dat had hij kunnen vermijden door zijn batterijen opnieuw in wc’s en andere plekken op te laden.

Wat is de essentie van “Quiet”?

In een maatschappij waar het belangrijk is om sociaal en extravert te zijn, is het als introvert zeer moeilijk. Het maakt hen wat minderwaardig. Cain wil zeker extraverten niet ondermijnen, maar geeft aan dat de wereld evenveel introverte mensen als extraverte mensen nodig heeft.

1cd3a8d93e601075ec6391cfe26f5cd9

Wat maakt het een goed boek?

  • Het is duidelijk dat ze haar case enorm goed heeft geresearcht. Er zitten heel wat wetenschappelijk onderbouwde case studies in het boek die het prettig lezen maken. ‘Quiet’ leest vlot en is inspirerend geschreven. Ze verwerkt er ook persoonlijke anecdotes in, bijvoorbeeld het bijwonen van een Tony Robbins seminarie.
  • Het is in de eerste plaats geschreven voor de introvert die wil weten hoe zijn brein werkt, hoe in bepaalde sociale omstandigheden beter te reageren en hoe verborgen sterktes te ontdekken, maar het geeft anderzijds extraverte personen ook meer inzicht om bijvoorbeeld hun introverte zoontje of partner te begrijpen.

Hoe is het boek opgebouwd?

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel beschrijft ze hoe extraversie het dominante model werd bij mensen door urbanisatie, en hoe uiteenlopende vormen van reclame en rolmodellen zoals Dale Carnegie aan het begin van de 20ste eeuw hiertoe geleid hebben.

Ze geeft voorbeelden van heel wat CEO’s die introvert waren en hoe leiders in dié tijd niet noodzakelijk extravert moesten zijn omdat ze niet voor grote groepen mensen moesten praten. Aan de hand van de persoonlijkheid van Steve Wozniak van Apple beschrijft ze hoe groepsdenken creativiteit kan doden.

Het volgende deel gaat over het biologische deel van introversie en extraversie en wat het verschil is in typisch gedrag. Kinderen die heel reactief zijn, hebben de neiging om introverten te worden. Ze zijn meer alert, op hun hoede en vermijden vreemdelingen. Kinderen die weinig reactief zijn, worden eerder extravert. Ze zijn zorgeloos, sociaal en houden van nieuw gezelschap. Susan Cain geeft hierbij het voorbeeld van Eleanor Roosevelt die achter de goede daden stond van Franklin Roosevelt en waarom introversie hierbij hielp. In de Financiële Wereld doen introverten (bijvoorbeeld Warren Buffet) het typisch beter dan extraverten, aangezien ze beslissingen meer doordacht nemen. Introverte personen zijn vaker risicogericht terwijl extraverten meer beloningsgericht zijn. Om die reden mislukken vaker bij hen deals.

In het derde deel praat Cain over de ‘Zachte Kracht’ (Soft Power) en de impact van de cultuur van het Ideaal. In de Westerse wereld moet je je sterk kunnen uiten. De Oosterse wereld heeft duidelijk meer aandacht voor stilte. Praten, vertellen, is een cruciale vaardigheid in Westerse scholen, terwijl luisteren een trede hoger aangeschreven staat in de Oosterse wereld.

Het laatste vierde deel gaat over hoe je in de échte wereld moet leven en is veruit het beste deel van het boek. Cain praat er over de Theorie van de Gratis Karaktertrek (‘Theory of the Free Trait’) en de Overeenkomst van de Gratis Karaktertrek (‘Agreement of the Free Trait’), waarbij een introvert zich als een extravert gedraagt uit liefde voor zijn/haar job. Dit slorpt heel wat energie op, maar de introvert aanvaardt het omdat zijn beroep hem zoveel waard is. Hetzelfde gaat op voor extraverte personen wanneer ze introverts moeten worden. Ze legt ook het verschil bij een introvert-extravert koppel en hoe mogelijke verschillen in de relatie kunnen worden opgelost. Tot slot geeft ze ook een aantal richtlijnen voor ouders van Stille Kinderen en hoe je hen kan opvoeden in een luide wereld.

Tien belangrijke passages uit het boek

Hieronder 10 belangrijke passages uit het boek die me bijbleven. Na elke passage geef ik mijn eigen kijk erop. Ik las het boek in het Engels dus heb voor de leesbaarheid haar quotes vertaald. 

1/ Over introverten en verlegenheid

88d302e4202c473deac2766e492217da

Verlegenheid is de angst voor sociale afkeuring of vernedering, terwijl introversie een voorkeur is voor omgevingen die niet overprikkelend zijn. Verlegenheid is inherent pijnlijk; introversie is dat niet.

Dit is belangrijk. Heel wat mensen denken nog steeds dat verlegenheid en introversie hetzelfde zijn. Het feit is gewoon dat introverte mensen heel hartelijk kunnen zijn in bepaalde situaties die hen stimuleren. Het hangt allemaal af van de context.

2/ Introverten online

Studies tonen aan dat introverte mensen vaker dan extraverten online persoonlijke feiten over zichzelf delen. Zelfs in die mate dat hun familie en vrienden verrast zijn het te lezen. Hun uitleg hierbij is dat ze online de ‘echte ik’ kunnen tonen. Ze zijn blij met de kans om digitaal te kunnen communiceren. Dezelfde persoon die nooit zijn hand in een collegezaal van tweehonderd mensen zou opsteken, zal wel bloggen voor een publiek van misschien tweeduizend tot twee miljoen mensen, zonder twee keer hierover na te denken. Dezelfde persoon die het moeilijk vindt om zichzelf voor te stellen aan vreemden kan zich een online aanwezigheid aanmeten en die relaties in de echte wereld doortrekken.

Ik denk dat deze passage bij velen die online schrijven een belletje doet rinkelen: heel erg gehecht zijn aan je privé-leven in het echte leven, maar veel minder moeite hebben je online openlijk te uiten.

3/ Introverten en de leeromgeving

learning-styles-based-on-jungs-theory-of-personality-6-638

Het overmatige stimuleren lijkt het leren te belemmeren. Zo blijkt uit een recente studie dat mensen beter leren na een rustige wandeling door het bos dan na een drukke wandeling langs een straat in de stad. Uit een andere studie van 38.000 kenniswerkers in uiteenlopende sectoren blijkt dat de kleinste daad van onderbreking één van de grootste obstakels is voor iemands productiviteit.

De voorbije jaren staan er steeds vaker auteurs op die het multitasken van hun voetstuk hebben gehaald. Mensen zijn veel meer betrokken en productiever wanneer ze in een ‘flow’ toestand geraken en één worden met hun taak. Dat is echt onmogelijk als je tien dingen tegelijk doet. Het enige dat multitasking doet, is het marginaliseren van de activiteiten die worden gemultitasked.

Voor zijn die meer interesse hebben over dit thema, raad ik zeker “The One Thing” aan van Garry Keller.

4/ Introverten en genetica

3016031-inline-innie-outie-brains

Geen van deze studies is perfect, maar de resultaten hebben consistent gesuggereerd dat introversie en extraversie, net als andere grote persoonlijkheidskenmerken zoals altruïsme en nauwgezetheid, tot 40 à 50 procent erfelijk zijn.

Ook dit is interessant, want ik dacht eerlijk gezegd dat introversie voor 100% genetisch bepaald was. Genetica spelen een belangrijke rol bij het bepalen van introversie versus extraversie. Maar er is dus ook de component omgeving en jouw levenservaringen.

5/ Introverten en uitgestelde beloning (delayed gratification)

c8eb7d86928a603100471c5fa0211e25

Introverten lijken ook beter te zijn dan extraverten in het uitstellen van ‘beloning’, een cruciale vaardigheid in het leven die zowel verband houdt met gestandaardiseerde toelatingstests (SAT scores), het inkomen als met het verlagen van je body mass index (bmi).

Dit is een mes dat aan twee kanten kan snijden. Wil je liever nu 100€ hebben of 200€ in zes maanden? Als ik dit in zijn huidige levensfase aan mijn zoon (6 jaar) voorleg, kiest ie ongetwijfeld voor het eerste.

Geduld is een mooie deugd, maar ik kan me ook voorstellen dat introverten die alles tot in micro-details analyseren vooraleer te beslissen ook niet altijd vooruit geraken.

6/ Introverten en sterktes

Pas op, deze passage leest een beetje als een paragraaf uit een horoscoop, maar het is ook best treffend.

Ben je een introvert, dan vind je ‘flow’ aan de hand van je talenten. Je hebt doorzettingsvermogen, vastberadenheid om complexe problemen op te lossen, en de scherpzinnigheid om valkuilen te vermijden waarover anderen zouden struikelen. Je hebt de relatieve vrijheid om te weerstaan aan de verleidingen van oppervlakkige prijzen zoals geld en status. Je grootste uitdaging bestaat erin je sterke punten volledig te benutten. Je kan zo druk bezig zijn te trachten over te komen als een extravert die gevoelig is voor beloningen dat je je eigen talenten onderschat, of onderschat voelt door de mensen om je heen. Maar als je gefocust bent op een project dat zinvol is, ga je wellicht merken dat je energie grenzeloos is.

Eigenlijk zegt ze hier wat iedereen weet, maar wellicht niet altijd doet. Wees 100% jezelf en stop na te denken wat anderen van je zouden denken.

7/ Introverten die extraverte zaken doen

Introverte mensen kunnen handelen zoals extraverten in het belang van het werk dat ze belangrijk vinden. Of van de mensen die ze liefhebben. Of in functie van alles waaraan ze veel waarde hechten. De ‘Theorie van de Gratis Karaktertrek’ verklaart waarom een introvert bijvoorbeeld een feestje zou organiseren voor zijn extraverte vrouw. Het geeft ook een verklaring hoe het mogelijk is voor een extravert wetenschapper om zich met schroom te gedragen in zijn of haar laboratorium, waarom een aangenaam persoon keihard kan zijn tijdens een zakelijke onderhandeling, en waarom een chagrijnige oom zijn nichtje teder kan behandelen wanneer hij met haar een ijsje gaat kopen.

Dit is zo spot on. Wat mij altijd opvalt, is dat sommige introverte personen ogenschijnlijk moeiteloos de kapitein van hun voetbalploeg kunnen worden, omdat het betere presteren van de ploeg hen zo nauw aan het hart ligt. Maar tegelijkertijd merk je ook dat het een inspanning vergt.

8/ Introverten en groepswerk

Sommige groepswerk is prima voor introverte personen, zelfs gunstig. Maar het moet plaatsvinden in kleine groepen – duo’s of trio’s – en zorgvuldig worden gestructureerd, zodat elk kind haar rol kent.

Cain heeft een zeer interessante kijk op onderwijs. Haar punt is dat het systeem efficiënter zou zijn als de verantwoordelijken tegemoet zouden komen aan de natuurlijke verschillen in temperament tussen leerlingen; of die op zijn minst zouden erkennen. Het is duidelijk dat methodescholen (Steinerscholen bijvoorbeeld) steeds meer in die richting evolueren.
But at the same time, we shouldn’t make problems when they aren’t there by saying, “You should be more social.” If the kid is perfectly happy the way they are, they need to get the message that the way they are is cool.

Heb je zelf een introvert kind, dan is deze verdere discussie met Cain interessant. Ze geeft ook aan dat we geen problemen moeten creëren wanneer die er niet zijn, door bijvoorbeeld je kind mee te geven ‘socialer te moeten zijn’.

Je kan dit ook toepassen op groepswerk in de echte (bedrijfs)wereld. Het spreekt voor zich dat ook in grote bedrijven het veel productiever is om te werken in kleinere groepen van twee à drie dan te proberen tot twintig personen bij een project te betrekken. Houd je teams klein en wendbaar. Geef je hen zeer specifieke taken en verantwoordelijkheden, leidt dit ongetwijfeld tot grotere efficiëntie voor het bedrijf.

9/ Introverten en volharding

Terwijl extraverten meer kans hebben om van de ene hobby of activiteit naar de andere te vliegen, blijven introverte mensen veel vaker enthousiast bij wat ze al doen. Dit geeft hen een groot voordeel als ze opgroeien, omdat échte eigenwaarde van competentie komt, en niet andersom.

Dit inzicht is uiteraard belangrijk, maar ook iets dat de meeste ouders intuïtief wel beseffen. Op jonge leeftijd heel wat zaken uitproberen om te zien wat blijft plakken is nodig en nuttig. Maar op een bepaald moment moet je je kind ook wel meegeven dat volhouden cruciaal is. En dat echt succesvolle mensen de tijd nemen om een ambacht te cultiveren en iets op te bouwen. Een beetje in lijn met de 10.000 uur regel van Malcolm Gladwell

10/ Introverten en zelf-perceptie:

Denk niet aan introversie als iets dat moet worden genezen…Besteed je vrije tijd aan de dingen die jij graag doet, niet aan wat je graag zou moéten doen in de ogen van anderen.

Logisch wellicht. Iedereen heeft maar één leven. En moet dus zijn leven leiden in lijn met zijn echte persoonlijkheid en waardes. Doe je dat niet, dan doe je jezelf allerminst plezier.

Haar boek is een aanrader, ook voor zij die zich al lang van het verschil tussen introverte en extraverte personen bewust zijn.

Voor zij die geen zin of tijd hebben te lezen, is er ook altijd haar Ted Talk.

%d bloggers liken dit: